Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

Распоред часова

 

 

 * црвеном бојом су означени термини информатике

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А  11 309  Александра Димић  7.10.,21.10.,28.10.,4.11., 18.11.,25.11.,2.12.,16.12.,23.12.
Предшколско - А  13 309  Александра Димић  7.10.,21.10.,28.10.,4.11., 18.11.,25.11.,2.12.,16.12.,23.12.
Предшколско - Б  9 311  Марина Ђуришић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Предшколско - Б 11 308  Иван Станић  7.10., 21.10.,28.10.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12., 13.01.
Предшколско - Б  11 310  Александра Шегрт  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,10.12.,16.12.,23.12. 
Предшколско - Б  13 004  Оливера Тодоровић 14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Предшколско - Ц 9 300  Јасмина Добрић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Предшколско - Ц  9 004  Оливера Тодоровић 14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Предшколско - Ц  11 300  Јасмина Добрић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Предшколско - Ц 11 004  Оливера Тодоровић 14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Предшколско - Ц  13 300  Јасмина Добрић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Предшколско - Ц  13  310  Александра Шегрт  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,10.12.,16.12.,23.12. 
Први разред 9  203  Иван Станић  7.10., 21.10.,28.10.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12., 13.01.
Први разред  9 201  Ивана Јовановић Мастиловић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12.
Први разред  11 201  Ивана Јовановић Мастиловић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Први разред  11  203  Љиљана Чукић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Први разред  11  301  Марина Ђуришић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Први разред  13  203  Иван Станић  7.10., 21.10.,28.10.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12., 13.01.
Први разред 13  201  Ивана Јовановић Мастиловић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Други разред 9 202  Милица Живановић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Други разред 9 011  Вера Јоцковић 7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Други разред 11 202  Милица Живановић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Други разред  11  011  Вера Јоцковић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Други разред  11  302  Никола Митриновић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Други разред  13  202  Милица Живановић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Други разред  13 102  Драгица Ивковић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Трећи разред 9 012  Јелена Николић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Трећи разред  9 102  Драгица Ивковић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Трећи разред  11  012  Јелена Николић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Трећи разред  11  200  Јелена Хаџи-Пурић 14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Трећи разред 11 102  Драгица Ивковић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Трећи разред 13  200  Јелена Хаџи-Пурић 14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Трећи разред  13 012  Јелена Николић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Четврти разред  9 100  Станка Матковић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Четврти разред  9 302  Никола Митриновић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Четврти разред 11 100  Станка Матковић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Четврти разред  11  101  Војислав Пантић  7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12. 
Четврти разред 13 100 Станка Матковић 7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12.
Четврти разред 13 101 Војислав Пантић 7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,23.12.
Увод у програмирање 8.30  310  Жељко Лежаја 7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,13.01., 21.01.
Увод у програмирање  8.30 309  Горан Јелић 7.10.,14.10.,21.10.,28.10.,4.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - Ц 11  310  Јасминка Михаљинац 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Пети разред  9  101  Бојана Јевтић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Пети разред  11  101  Бојана Јевтић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Пети разред  11  102  Ивана Јовановић Мастиловић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Пети разред  13  102  Ивана Јовановић Мастиловић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Шести разред  9 202  Милица Мисојчић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Шести разред  9  203  Сандра Андрић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Шести разред 11  202  Милица Мисојчић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Шести разред  11  201  Бојана Матић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Шести разред 11  203  Сандра Андрић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Шести разред  13 201  Бојана Матић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Седми разред  9  301  Соња Чукић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Седми разред  11 301  Соња Чукић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Седми разред  13  301  Соња Чукић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Осми - додатна настава  9 011  Верица Илић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Осми - додатна настава  11 011  Верица Илић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Осми - додатна настава  13  011  Верица Илић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.,24.12.,21.01.,28.01. 
Алгоритамско решавање проблема 8.30  308  Јелена Хаџи-Пурић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.
Основи прог. у графичком окружењу - 1. део  8.30  310  Жељко Лежаја 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12., 13.01., 21.01.
Основи прог. у графичком окружењу - 1. део  8.30  311  Ивана Јовановић Мастиловић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.
Основи прог. у графичком окружењу - 2. део 8.30 309 Мијодраг Ђуришић 8.10.,15.10.,22.10.,29.10.,5.11.,19.11.,26.11.,3.12.,10.12.,17.12.

 

 


 

 

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ПСИХОЛОГОМ ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСЕВА ВИКЕНДОМ

– прво полугодиште –

 

Консултације са психологом за полазнике курсева математике и/или њихове родитеље заказују се по потреби, а могући термини сусрета током првог полугодишта су:

  • 21. октобар 2017., субота: 9.30 - 13.30h
  • 19. новембар 2017., недеља: 9.30 - 13.30h
  • 23. децембар 2017., субота: 9.30 - 13.30h
  • 21. јануар 2018., недеља: 9.30 - 13.30h

Термини су полусатни и заказују се путем ел. поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

 

ТЕРМИНИ РАДА РАЧУНОВОДСТВА ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСЕВА ВИКЕНДОМ

– прво полугодиште –

 

  • 28. октобар 2017., субота: 10 - 13 h
  • 29. октобар 2017., недеља: 10 - 13 h
  • 25. новембар 2017., субота: 10 - 13 h
  • 26. новембар 2017., недеља: 10 - 13 h
  • 23. децембар 2017., субота: 10 - 13 h
  • 24. децембар 2017., недеља: 10 - 13 h

 


 

ПЛАН ШКОЛЕ