Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel
A+ R A-

Распоред часова

 

 

 * црвеном бојом су означени термини информатике

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А  11 309  Александра Димић 21.01., 28.01., 03.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05., 09.06.
Предшколско - А  13 309  Александра Димић 21.01., 28.01., 03.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05., 09.06.
Предшколско - Б  9 311  Марина Ђуришић 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Предшколско - Б 11 308  Иван Станић 13.01., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05., 09.06.
Предшколско - Б  11 310  Александра Шегрт 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Предшколско - Б  13 004  Оливера Тодоровић 13.01., 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Предшколско - Ц 9 300  Јасмина Добрић 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 19.05., 09.06.
Предшколско - Ц  9 004  Оливера Тодоровић 13.01., 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Предшколско - Ц  11 300  Јасмина Добрић 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 19.05., 09.06.
Предшколско - Ц 11 004  Оливера Тодоровић 13.01., 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Предшколско - Ц  13 300  Јасмина Добрић 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 19.05., 09.06.
Предшколско - Ц  13  310  Александра Шегрт 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Први разред 9  203  Иван Станић 13.01., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05., 09.06.
Први разред  9 201  Ивана Јовановић Мастиловић 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 05.05., 19.05., 26.05., 09.06.
Први разред  11 201  Ивана Јовановић Мастиловић 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 05.05., 19.05., 26.05., 09.06.
Први разред  11  203  Љиљана Чукић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Први разред  11  301  Марина Ђуришић 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Први разред  13  203  Иван Станић 13.01., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05., 09.06.
Први разред 13  201  Ивана Јовановић Мастиловић 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 05.05., 19.05., 26.05., 09.06.
Други разред 9 202  Милица Живановић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Други разред 9 011  Вера Јоцковић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Други разред 11 202  Милица Живановић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Други разред  11  011  Вера Јоцковић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Други разред  11  302  Никола Митриновић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Други разред  13  202  Милица Живановић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Други разред  13 102  Драгица Ивковић 13.01., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Трећи разред 9 012  Јелена Николић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Трећи разред  9 102  Драгица Ивковић 13.01., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Трећи разред  11  012  Јелена Николић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Трећи разред  11  200  Јелена Хаџи-Пурић 13.01., 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Трећи разред 11 102  Драгица Ивковић 13.01., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Трећи разред 13  200  Јелена Хаџи-Пурић 13.01., 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Трећи разред  13 012  Јелена Николић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Четврти разред  9 100  Станка Матковић 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Четврти разред  9 302  Никола Митриновић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Четврти разред 11 100  Станка Матковић 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Четврти разред  11  101  Војислав Пантић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Четврти разред 13 100 Станка Матковић 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 14.04., 05.05., 19.05., 26.05.
Четврти разред 13 101 Војислав Пантић 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.
         
         

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - Ц 11  310  Јасминка Михаљинац 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 15.04., 22.04., 13.05., 20.05.
Пети разред  9  101  Бојана Јевтић 18.02., 25.02, 04.03., 11.03., 15.04., 22.04., 13.05., 20.05., 27.05., 03.06.
Пети разред  11  101  Бојана Јевтић 18.02., 04.03., 11.03., 15.04., 22.04., 13.05., 20.05., 27.05., 03.06.
Пети разред  11  102  Ивана Јовановић Мастиловић 21.01., 18.02., 04.03., 15.04., 22.04., 13.05., 20.05., 27.05., 03.06.
Пети разред  13  102  Ивана Јовановић Мастиловић 21.01., 18.02., 04.03., 15.04., 22.04., 13.05., 20.05., 27.05., 03.06.
Шести разред  9 202  Милица Мисојчић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 18.03., 15.04., 13.05., 20.05.
Шести разред  9  203  Сандра Андрић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 18.03., 15.04., 13.05., 20.05.
Шести разред 11  202  Милица Мисојчић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 18.03., 15.04., 13.05., 20.05.
Шести разред  11  201  Бојана Матић 21.01., 28.01., 04.03., 11.03., 15.04., 22.04., 13.05., 20.05., 27.05.
Шести разред 11  203  Сандра Андрић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 18.03., 15.04., 13.05., 20.05.
Шести разред  13 201  Бојана Матић 21.01., 28.01., 04.03., 11.03., 15.04., 22.04., 13.05, 20.05., 27.05.
Седми разред  9  301  Соња Чукић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 18.03., 13.05., 20.05., 27.05., 03.06.
Седми разред  11 301  Соња Чукић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 18.03., 13.05., 20.05., 27.05., 03.06.
Седми разред  13  301  Соња Чукић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 18.03., 13.05., 20.05., 27.05., 0306.
Осми - додатна настава  9 011  Верица Илић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 15.04., 22.04., 13.05., 20.05.
Осми - додатна настава  11 011  Верица Илић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 15.04., 22.04., 13.05., 20.05.
Осми - додатна настава  13  011  Верица Илић 21.01., 28.01., 18.02., 04.03., 11.03., 15.04., 22.04., 13.05., 20.05.
Осми - додатна настава 11  109  Нинослав Ћирић 11.02, 18.02, 25.02, 4.03. (3 часа), 11.03. (3 часа)- овај дан почиње у 13 часова, 17.03, 24.03.-овај дан почиње у 13 часова 31.03, 15.04. (3 часа), 22.04. (3 часа), 28.04,5.05,13.05. (3 часа),19.05,20.05. (3 часа),26.05,27.05.
         
         
         

 

 


 

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ПРОФЕСОРИНА ШЕСТОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА

 

РАЗРЕД ПРОФЕСОР ТЕРМИН ЗА РОДИТЕЉЕ
УЧЕНИКА КОЈИ ДОЛАЗЕ
У ГРУПУ ОД 9 ЧАСОВА
ТЕРМИН ЗА РОДИТЕЉЕ
УЧЕНИКА КОЈИ ДОЛАЗЕ
У ГРУПУ ОД 11 ЧАСОВА
ТЕРМИН ЗА РОДИТЕЉЕ
УЧЕНИКА КОЈИ ДОЛАЗЕ
У ГРУПУ ОД 13 ЧАСОВА
ШЕСТИ Милица Мисојчић недеља,28. јануара од 13.00 до 13.45 недеља,28. јануара од 13.45 до 14.30 -
ШЕСТИ Сандра Андрић недеља,28. јануара од 13.00 до 13.45 недеља,28. јануара од 13.45 до 14.30  
ШЕСТИ Бојана Матић - недеља,28. јануара од 09.30 до 10.15 недеља,28. јануара од 10.15 до 11.00
ОСМИ Верица Илић субота, 13. јануара од 9.00 до 9.30 субота, 13. јануара од 9.30 до 10.00 субота, 13. јануара од 10.00 до 10.30

 

Ради боље организације времена у предвиђеним терминима, молимо све родитеље заинтересоване за разговор са професорима да се претходно јаве на меијл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Приликом пријаве нагласити код којег професора ученик похађа наставу. Хвала на разумевању!

 

 


 

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА СА ПСИХОЛОГОМ ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСЕВА ВИКЕНДОМ

– друго полугодиште –

 

Консултације са психологом за полазнике курсева математике и/или њихове родитеље заказују се по потреби, а могући термини сусрета током првог полугодишта су:

  • субота,17.3.2018. / 9.30-13.30
  • недеља, 15.4.2018. / 9-14
  • недеља, 13.5.2018. / 9-14

Термини су полусатни и заказују се путем ел. поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


 

 

ТЕРМИНИ РАДА РАЧУНОВОДСТВА ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСЕВА ВИКЕНДОМ

– друго  полугодиште –

  Рачуноводство ће бити дежурно од  09-13 часова:

 

 

 

МАРТ:

11.03.2018

31.03.2018

 

АПРИЛ:

14.04.2018

22.04.2018

 

МАЈ:

19.05.2018

20.05.2018


 

ПЛАН ШКОЛЕ