Контакт

Београд, Краљице Наталије 37, Телефон: +381-11-3628-375, +381-11-3611-126 Факс: +381-11-3612-595 Email: udruzenja@mg.edu.rs
Top Panel

Фејсбук страница Удружења

A+ R A-

Распоред часова

 

 

 


 

 

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ (прво полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А 11 109   Маша Тиосављевић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.
Предшколско - Б  9 100   Светлана Тасић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01. 
Предшколско - Б 11 101   Марија Зелић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Предшколско - Ц 9 102   Марија Лежаја 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Предшколско - Ц 11 100   Светлана Тасић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Предшколско - Ц 11 102   Марија Лежаја 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Први разред 9 200   Ивана Јовановић-Мастиловић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Први разред 9 004   Оливера Тодоровић 3.10.,17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12.,  23.01., 30.01.  
Први разред 11 200   Ивана Јовановић-Мастиловић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Први разред 11 201   Филип Мастиловић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Први разред 13 200   Ивана Јовановић-Мастиловић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Први разред 13 102  Марина Васиљевић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.
Други разред 9 011   Вера Јоцковић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Други разред 11 011   Вера Јоцковић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Други разред 11 302  Љиљана Чукић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Други разред 11 004   Оливера Тодоровић 3.10.,17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Други разред 13 201   Филип Мастиловић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Трећи разред 9 202   Јелена Николић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Трећи разред 9 203   Драгица Ивковић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Трећи разред 11 202   Јелена Николић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 26.12., 16.01., 23.01., 30.01.  
Трећи разред 11 203   Драгица Ивковић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Трећи разред 13 202   Јелена Николић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Четврти разред 9 300   Станка Матковић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Четврти разред  11 300   Станка Матковић

3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  

Четврти разред  11 012  Војислав Пантић 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Четврти разред  13 012  Војислав Пантић 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Четврти разред  13 203   Драгица Ивковић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Увод у програмирање - трећи разред 9 308  Милош Арсић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
Увод у програмирање - четврти разред 11 309  Милош Арсић 3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 28.11., 5.12., 12.12., 23.01., 30.01.  
         

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ (прво полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Математика на немачком за предшколце 11 004   Оливера Тодоровић,  
 Александра Беговић
4.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01.
Пети разред 9 102   Милица Живановић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Пети разред 9 100   Ивана Јовановић-Мастиловић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Пети разред 11 102   Милица Живановић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Пети разред 11 100   Ивана Јовановић-Мастиловић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Пети разред 13 102   Милица Живановић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Шести разред 9 202   Милица Иконић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Шести разред 9 201   Милана Марић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Шести разред 11 200   Бојана Матић 4.10., 11.10., 25.10., 1.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Шести разред 11 202   Милица Иконић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Шести разред 11 201   Милана Марић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Шести разред 13 200   Бојана Матић 4.10., 11.10., 25.10., 1.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Шести разред 13 302  Катарина Лукић 11.10., 25.10., 1.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12.,  17.01., 24.01., 31.01.
Седми разред 9 012  Марко Цимбаљевић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01.
Седми разред 11 012   Марко Цимбаљевић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Осми - додатна настава 9 011  Верица Илић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Осми - додатна настава 11 011   Верица Илић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Осми - додатна настава 13 011   Верица Илић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Програмирање - пети 11 310   Жељко Лежаја 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Програмирање -шести 9 310  Жељко Лежаја 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 
Програмирање -шести 11 309   Петар Радовановић 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 17.01., 24.01., 31.01. 

 

 


РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА СА ПСИХОЛОГОМ

ПРЕДШКОЛЦИ И УЧЕНИЦИ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА (консултације заказати путем имејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

УЧЕНИЦИ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА (консултације заказати путем имејла This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 


 

ПЛАН ШКОЛЕ