Распоред часова

 

 

 


 

 

РАСПОРЕД ГРУПА СУБОТОМ (прво полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Предшколско - А 11 004  Маша Тиосављевић 2.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Предшколско - Б  9 100   Светлана Тасић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Предшколско - Б 11 100   Светлана Тасић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Предшколско - Ц 9 102   Марија Лежаја 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Предшколско - Ц 11 102   Марија Лежаја 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Предшколско - Ц 11 101   Ана Вучићевић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Предшколско - Ц 13 100   Светлана Тасић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Први разред 9 200   Ивана Јовановић Мастиловић  2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Први разред 9 203   Оливера Тодоровић  2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Први разред 11 200   Ивана Јовановић Мастиловић  2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Први разред 11 202   Љиљана Чукић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Први разред 13 201   Филип Мастиловић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Други разред 9 201   Филип Мастиловић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Други разред 9 208  Марина Васиљевић  2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12. 
Други разред 11 011   Вера Јоцковић  2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Други разред 11 203   Оливера Тодоровић  2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Други разред 11 208   Марина Васиљевић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Други разред 13 202   Љиљана Чукић  2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Трећи разред 9 011   Вера Јоцковић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Трећи разред 9 301   Драгица Ивковић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Трећи разред 11 301   Драгица Ивковић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Трећи разред 11 303   Јелена Николић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Трећи разред 11 201   Филип Мастиловић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Трећи разред 13 203  Оливера Тодоровић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Трећи разред 13 303   Јелена Николић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Четврти разред 9 302   Станка Матковић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Четврти разред  11 302   Станка Матковић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Четврти разред  11 012   Војислав Пантић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Четврти разред  13 012   Војислав Пантић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Четврти разред  13 301   Драгица Ивковић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Увод у програмирање - трећи разред 9 309   Милош Арсић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  
Увод у програмирање - четврти разред 11 309   Милош Арсић 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10. 6.11. 20.11. 27.11. 4.12. 11.12. 18.12. 25.12.  

 

 

 

 

РАСПОРЕД ГРУПА НЕДЕЉОМ (прво полугодиште)

 

 

КУРС

 

ПОЧЕТАК УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА
Пети разред 9 100  Ивана Јовановић Мастиловић 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Пети разред 9 101   Милан Ђукић 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Пети разред 9 201  Марија Зелић 3.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12.
Пети разред 11 100   Ивана Јовановић Мастиловић 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Пети разред 11 101   Милан Ђукић 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Пети разред 11 201   Марија Зелић 3.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Пети разред 13 100   Ивана Јовановић Мастиловић  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Шести разред 9 202   Милана Марић  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Шести разред 9 200   Милица Иконић  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Шести разред 11 202   Милана Марић  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Шести разред 11 200   Милица Иконић  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Шести разред 13 203   Катарина Лукић 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12 
Шести разред 13 200   Вукашин Брковић 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Седми разред 9 102   Марко Цимбаљевић  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Седми разред 9 208   Јелена Илић  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Седми разред 11 102   Марко Цимбаљевић  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Седми разред 13 102   Марко Цимбаљевић  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Осми - додатна настава 9 011   група професора 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Осми - додатна настава 11 011   група професора 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Осми - додатна настава 11 012   Даница Зечевић 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Осми - додатна настава 13 011   група професора 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Програмирање - пети 9 309   Тамара Шекуларац 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Програмирање - пети 11 309   Тамара Шекуларац 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Програмирање - шести 9 310   Жељко Лежаја  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Програмирање - шести 11 310   Жељко Лежаја  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 
Програмирање - седми 11 308   Даниил Грбић 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12.  
Програмирање - седми 13 310   Жељко Лежаја  3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 31.10. 7.11. 28.11. 5.12. 12.12. 26.12. 

 

 

 


 

ПЛАН ШКОЛЕ