Цена једног курса (40 часова наставе) износи 28 800 динара. Овај износ може да се уплати у три једнаке месечне рате. Прва рата треба да се уплати до 1. октобра, друга до краја новембра, а трећа рата до краја децембра. Родитељи који су уписали више курсева, један курс плаћају по пуној цени, а за остале  имају право попуста од 30%. За све додатне информације можете се обратити на број телефона: 066-29-29-07.

 
 
ПРИМЕРИ УПЛАТНИЦЕ

 

 

Математика за предшколско
Математика за први разред

 

 

Математика за други разред
Математика за трећи разред

 

 

Математика за четврти разред
Математика за пети разред

 

 

Математика за шести разред
Математика за седми разред

 

 

Математика за осми разред
Програмирање за трећи разред

 

 

Програмирање за четврти разред
Програмирање за пети разред

 

 

Програмирање за шести разред
Програмирање за седми разред

 

 

Програмирање за осми разред
Роботика за трећи разред

 

 

Роботика за четврти разред
Роботика за пети разред

 

 

Роботика за шести разред
Роботика за седми разред

 

 

Српски језик за осми разред