Радне суботе - друго полугодиште

 

КУРС ТЕРМИН УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР РАДНЕ СУБОТЕ
Предшколско А 11 202  Ана Вучичевић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05.25.05.
Предшколско Б 9 201 Тамара Симић 27.1. 3.02. 24.02. 23.03. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 25.5. 1.6.
Предшколско Б 11 203 Ива Ђондовић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 25.05. 
Предшколско Ц 9 200 Стојан Лежаја 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 
Предшколско Ц 11 200  Стојан Лежаја 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 
Предшколско Ц 11 201  Тамара Симић 27.1. 3.02. 24.02. 23.03. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 25.5. 1.6.
Предшколско Ц 13 203  Ива Ђондовић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 25.05.
Математика за први 9 202  Ана Вучичевић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05.25.05.
Математика за први 9 004  Оливера Тодоровић 27.1. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 25.05.
Математика за први 11 102  Љиљана Чукић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 25.05. 
Математика за први 11 004  Оливера Тодоровић 27.1. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 25.05. 
Математика за први 13 202  Ана Вучичевић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 25.05.
Математика за други 9 101  Ленка Стаматовић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 
Математика за други 9 100  Светлана Тасић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 13.04. 20.04. 11.05. 25.05. 1.06.
Математика за други 11 100  Светлана Тасић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 13.04. 20.04. 11.05. 25.05. 1.06.
Математика за други 11 101  Ана Ђулинац 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 25.5. 
Математика за други 13 102  Љиљана Чукић 27.1. 3.02. 24.02. 09.03. 23.03. 30.03. 13.04. 20.04. 11.05. 25.05.
Математика за трећи 9 302  Филип Мастиловић 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 23.3. 30.3. 20.4. 11.5. 25.05. 1.06.
Математика за трећи 11 302  Филип Мастиловић 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 23.3. 30.3. 20.4. 11.5. 25.05. 1.06.
Математика за трећи 11 012  Драгица Ивковић 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 
Математика за трећи 13 302 Филип Мастиловић 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 23.3. 30.3. 20.4. 11.5. 25.05. 1.06.
Математика за трећи 13 012 Драгица Ивковић 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 
Математика за четврти 9 012 Драгица Ивковић 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 
Математика за четврти 9 301  Милан Ђукић 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 
Математика за четврти 11 011  Војислав Пантић 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 23.3. 30.3.  20.4. 11.5. 25.05. 01.06.
Математика за четврти 13 011 Војислав Пантић 27.1. 3.02. 24.2. 9.3. 23.3. 30.3. 20.4. 11.5. 25.05. 01.06. 
Програмирање за трећи 9 311 Милош Арсић 27.1. 3.02. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 25.05.
Програмирање за четврти 11 311 Милош Арсић 27.1. 3.02. 9.3. 23.3. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 25.05.
Роботика за трећи 11 300 Ђура Пађан 27.1. 3.02. 24.2. 23.3. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 01.06.
Роботика за четврти 13 300 Ђура Пађан 27.1. 3.02. 24.2. 23.3. 30.3. 13.4. 20.4. 11.5. 01.06.

 

 

 

Радне недеље - друго полугодиште

 

КУРС ТЕРМИН УЧИОНИЦА ПРОФЕСОР РАДНЕ НЕДЕЉЕ
Математика за пети 9 100  Ивана Јовановић Мастиловић 28.1. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05.
Математика за пети 9 011  Вера Јоцковић 28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.
Математика за пети 11 100  Ивана Јовановић Мастиловић 28.1. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05.
Математика за пети 13 100  Ивана Јовановић Мастиловић 28.1. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05.
Математика за шести 9 004 Љубинка Петковић 28.01. 25.02. 03.03. 10.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05. 2.6.
Математика за шести 11 203  Милица Теохаревић 28.01. 25.02. 03.03. 10.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05. 02.06.
Математика за шести 11 004 Љубинка Петковић 28.01. 25.02. 03.03. 10.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05. 2.6.
Математика за шести 13 011 Катарина Лукић 28.01. 25.02. 03.03. 10.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05. 02.06.
Математика за шести-онлајн 10 Бојана Матић 28.01. 04.02. 25.02. 03.03. 10.03. 24.03. 07.04. 12.05. 02.06.
Математика за седми 9 102  Драгиња Бојовић  28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.
Математика за седми 11 102  Драгиња Бојовић  28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.
Математика за седми 13 101  Анђела Миловановић 28.1. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05.
Математика за осми 9 101  Светлана Тасић  28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.
Математика за осми 11 011  Вера Јоцковић  28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.
Математика за осми 13 102  Драгиња Бојовић 28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.
Математика за осми-онлајн 15.30 Олга Митриновић 28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.
Програмирање за пети 11 309  Лука Калуђеровић  28.1. 11.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05. 2.06.
Програмирање за шести 11 310  Жељко Лежаја  28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05.
Програмирање за шести 13 310  Жељко Лежаја  28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 31.03. 07.04. 14.04. 12.05.
Програмирање за седми 9 311  Данил Грбић  28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.
Роботика 13 300  Ђура Пађан  28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.
Српски језик за осми разред 11 200 Душица Антанасковић  28.01. 11.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04.